Zajedno možemo najviše

Pravi pobjednici su oni koji svoj uspjeh grade na suradnji, a ne na natjecanju. TERIS umrežava stručnjake sa različitih područja koji rade sve što mogu da mozaik sastave u cijelu sliku. Svjesni smo da je to jedini način za stvaranje novih poslovnih prilika, novih osnova za održivi razvoj te nove suradnje koja će povečati vašu konkurentnost na sve više zahtjevnom tržištu.

Koga umrežavamo?

TERIS gradi svoju mrežu kroz »Quadruple helix« partnerstva:

Osobe javnog prava,

Razvojno – istraživaćke te edukacijske institucije,

Osobe privatnog prava,

Nevladine organizacije (NGO);

Poslovne prilike

Trenutno je otvoreno više od 30 poslovnih prilika.
KAKO DO NJIH?
Prezentacija i pristup na raspolaganju je samo ČLANOVIMA.

Dobre prakse

Članovi i partneri mreže TERIS sudjeluju u značajnim projektima i stvaraju dobre prakse.

Postanite član

TERIS je pravi izbor za sve koji žele napraviti korak naprijed te se umrežiti i surađivati sa uspješnima tvrtkama i partnerima na području EUROREGIJE BALKAN.