Certificate for professional qualification – EU certifikat

TERIS je akreditirana institucija za izvedbu edukacija za primjenu EU certifikata različitih naziva.

Edukacije koje su na raspolaganju

Project manager za EU projekte u lokalnom okolišu

Jednodnevna edukacija

Edukacija je namijenjena početnicima sa područja projektnog managementa EU fondova. Sa edukacijom kandidat dobiva osnovna znanja projektnog vođenja, koja su upotrebljiva za manje zahtjevne projekte sa manjim brojem partnerstva iz lokalne sredine.

Project manager razvojnih programa teritorijalne/regionalne suradnje sa EU certifikatom

Edukacija u trajanju 4 dana

Edukacija je namijenjena kandidatima koji već imaju predznanja i iskustva sa područja projektog managementa. Preporučujemo ga kadrovima u razvojnim institucijama.

Sa edukacijom kandidat nakon uspješno završenog ispita dobiva EU certifikat »Project manager razvojnih programa teritorijalne/regionalne suradnje«. Kandidat će također steći vještine za izradu akcijskog plana za svoje područje i znati će povezati lokalne potencijale sa europskim politikama.

Manager za razvojnu pomoć sa EU certifikatom

Obrazovanje u trajanju 3 mjeseca

Edukacije su namijenjene kadrovima na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou koji će se baviti EU fondovima ili drugima oblicima razvojnih pomoći.

Kroz obuku za dobivanje certifikata EU za zvanje „Voditelj razvojne pomoći sa EU certifikatom“ kandidat stječe šire znanje iz područja razvojne pomoći, s naglaskom na strukturu europskih fondova, postupke za uspostavu sustava za crtanje razvojne potpore i postupaka za njihovo dobivanje. Kandidat također stječe vještine provedbe projekata upravljanja projektima od najjednostavnijih lokalnih projekata do najzahtjevnijih infrastrukturnih investicijskih projekata i međunarodnih konzorcijskih projekata.

Project manager javnih izvora financiranja za poduzeća sa EU certifikatom

Dvodnevno obrazovanje

Edukacija je namijenjena kadrovima u tvrtkama koje se žele baviti prikupljanjem sredstva iz javnih natječaja.

Edukacijom sa certifikatom kandidat stječe znanja projektnog managera za uspješnu prijavu na javne natječaje i znanja o mogoćnosti prikupljanja sredstva za tvrtke iz javnih izvora financiranja. Steći će i znanja kako u tvrtci uspostaviti razvojno-istraživačke djelatnosti.

Project manager za velike projekte razvojne pomoći sa EU certifikatom

Dvodnevno obrazovanje

Edukacije su namijenjene kadrovima na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou koji će se baviti sa velikim investicijskim projektima. Kandidat će steći znanje o vođenju velikih infrastrukturnih i /ili investicijskih projekata kao i najzahtjevnijih projekata u pripremi dokumentacije. To su projekti iz Kohezijskog fonda i projekti drugih međunarodnih razvojnih pomoći.

Edukacije po mjeri potraživanja

U skladu s našim stručnjacima, prema vašim potrebama, pripremamo vam edukacije na individualnoj razini, za male ili velike grupe.

Program edukacija za dodatne kvalifikacije

TERIS, kao akreditirana organizacija, nudi pribavljanje certifikata EU-a za dodatne kvalifikacije uz odgovarajući program obuke po dogovoru.

Postanite član

TERIS je pravi izbor za sve koji žele napraviti korak naprijed te se umrežiti i surađivati sa uspješnima tvrtkama i partnerima na području EUROREGIJE BALKAN.