S rukom u ruci do rezultata

Različiti međunarodni stručnjaci u suradnji sa Projektnim uredom pomoči će vam kod razvoja projektne ideje, te će vas svojim znanjem i iskustvima voditi kroz cijeli proces pripreme, strukturiranja i pisanja projekta sve do prijave na izabrani poziv.
U fazi izvođenja projekta mogu vam pomoći izbjeći sve prepreke u vođenju projekta kroz prizmu EU projektne birokracije.

Sa iskusnim timom ćete moći pripremiti kvalitetna fazna i konačna izvješća te ćete uspješno povući sva financijska sredstva koje ste predvidjeli u projektu. Uz to iskusni stručnjaci nikako neće zaboraviti i na promociju vašeg projekta.

Cijelovita stručna potpora kod prijave na natječaj u obliku mentorstva od ideje do prijave:

TERIS vam nudi kompletnu uslugu u obliku partnerske pomoći u pripremi razvojnih projekata od ideje do prijave. Pratimo vas na svakom koraku do odobrenja projekta:

Pomoć kod prepoznavanja lokalnih potencijala

Pomoć kod izbora prave projektne ideje

Pomoč kod izbora intervencijske logike projekta

Pomoć kod financijskog planiranja

Pomoć kod tehnićko-administrativne primjerenosti

Cijelovita stručna potpora kod izvođenja projekata

TERIS vam nudi kompletnu uslugu u obliku partnerske pomoći u provedbi EU projekata. Pratimo vas na svakom koraku provedbe projekta:

Pomoć kod prepoznavanja lokalnih potenciala

Pomoć kod izbora prave projektne ideje

Pomoć kod izbora intervencijske logike projekta

Pomoč kod financijskog planiranja

Pomoć kod tehnićko-administrativne primjerenosti

Stručna potpora za pripremu zahtjevnih projekata

TERIS vam nudi pomoć u provedbi složenih i složenih investicijskih projekata koji zahtijevaju specifične, posebno tehničke vještine.

Uz pomoć svoje mreže stručnjaka, TERIS vam pomaže da uspješno pripremite veliku projektnu dokumentaciju za vaš projekt i nudi vam podršku i pripremu dokumentacije u svim fazama provedbe investicijskog projekta do njegovog uspješnog završetka (npr. Do pribavljanja građevinske dozvole).

Reference

MEĐUREGIONALNO, PREKOGRANIČNO, TRANSNACIONALNO I BILATERALNO SUDJELOVANJE

Međuregionalni krovni program je INTERREG V C 2014-2020, koji pokriva 4 međuregionalna programa:

  • Interreg EUROPE,
  • INTERACT III 2014-2020,
  • ESPON 2014-2020,
  • URBACT 2014-2020
 • Prekogranični programi:
  • Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014-2020,
  • Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Mađarska – Hrvatska 2014-2020,
  • Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014-2020,
  • INTERREG IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.
  • INTERREG IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020.
 • TRANSNACIONALNI PROGRAMI:
  • ALPINE SPACE
  • CENTRAL EUROPE
  • MEDITERRANEAN
  • DANUBE
  • ADRION
  • BALCANMED
 • BILATERALNI PROGRAMI:
  • EEA i Norway grant

EU PROGRAMI

  • Horizon 2020,
  • EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI),
  • ERASMUS+,
  • EuropeAid,
  • Creative Europe,
  • Europe for Citizens,
  • EUREKA,
  • EUROSTARS,
  • ERA.NET,
  • COSME,
  • EU Health Programme ,
  • The Fiscalis 2020 Programme,
  • The Customs 2020 Programme,
  • Union Civil Protection Mechanism.

KOHEZIJSKA POLITIKA

  • European Regional Development Fund (ERDF)
  • European Social Fund (ESS)
  • Cohesion Funds (CS)
  • European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
  • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)

Postanite član

TERIS je pravi izbor za sve koji žele napraviti korak naprijed te se umrežiti i surađivati sa uspješnima tvrtkama i partnerima na području EUROREGIJE BALKAN.