POSJET AMBASADE REPUBLIKE SLOVENIJE U SARAJEVU

POSJET AMBASADE REPUBLIKE SLOVENIJE U SARAJEVU

Posjet predstavnika TERIS mreže na ambasadi Republike Slovenije u Sarajevu na temu suradnje u oblasti obrazovanja za potrebe privrede u Bosni i Hercegovini.

S lijeve strane Martin Bratanič – predsjednik TERIS, dr. Zvone Žigon – zamjenik ambasadora, Damijan Sedar – ambasador Republike Slovenije u Sarajevu, Prof. Dr. Marijana Šećibović – dekan Visoke škole za turizam i menadžment Konjic, Prof. dr. Vito Bobek – predstavnik TERIS, profesor i konzultant, Prof. Dr. Refik Šećibović – osnivač Visoke Škole za turizam i menadžment Konjic.