Edukacije u Zrenjaninu in Zaječarju

Edukacije u Zrenjaninu in Zaječarju

U Zrenjaninu, 24.-25.4-2019 izvodila se edukacija Modul A za Projektnog managera razvojnih programa teritirualne/regionalna suradnje, koja se nastavila u Zaječaru, 4.-5.6.2019 sa Modulom B i ispitom za osvajanje EU certifikata. Na edukacijama su bili prisutni zaposleni na RCR Banat (Zrenjanin) i RARIS (Zaječar).