ČESTITAMO RCR BANAT ZA „PAMETNU ZGRADU“ I REGIONALNI CENTAR ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

ČESTITAMO RCR BANAT ZA „PAMETNU ZGRADU“ I REGIONALNI CENTAR ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Čestitamo našom članu RCR BANAT na uspješnom rezultatu projekta “Pametna i održiva potrošnja energije“ (IPA prekogranične saradnje Rumunija-Srbija) – uspostavljanje Regionalnog centra za energetsku efikasnost i pametnu zgradu.