TERIS Vam nudi

Edukacije za europsku teritorijalnu suradnju

TERIS Vam nudi trening paket za prijavu i upravljanje projektima za EU fondove koji će vam uštedjeti sate sati nepotrebnog rada i ogromne energije.

Kako? Pomoću kombinacije pristupa odozgo prema dolje i odozdo prema gore, sa svojim sudionicima postavit ćemo razvojni put vaše organizacije u skladu s europskim politikama koje će vam olakšati uspjeh europskih fondova.

Sudionici će se vratiti kući s operativnim praktičnim znanjem o logici projekta kojim će, uz pomoć planiranog razvojnog puta, uspješno iskoristiti europske resurse i stvoriti lokalne potencijale u priči o uspjehu.

Organizacija s treniranim sudionikom dobit će niz ideja za konkretne projekte u tijeku obrazovanja, što će im omogućiti da se prijave za relevantne pozive.

Kako bi se osigurao uspjeh, stručnjaci s dugogodišnjim praktičnim iskustvom u praksi primjenjivat će se i primijeniti i provesti mnogo različitih razvojnih projekata.

Nadalje, sudionik će dobiti EU certifikat o razini složenosti u nazivu Europskog kvalifikacijskog okvira (EQC) 5z voditelj razvojnih programa teritorijalne / regionalne suradnje, za koje je TERIS akreditirana organizacija.

Edukacije za kohezijske fondove – veliki projekti

TERIS nudi obuku za voditelje / menadžere velikih razvojnih projekata, pri čemu sudionici stječu praktična praktična znanja za primjenu i upravljanje velikim projektima za sufinanciranje kroz Kohezijski fond i druge međunarodne institucije.

Veliki projekti su složeni projekti koji zahtijevaju specifično tehničko znanje, zahtijevaju kombinaciju različitih stručnjaka, koje treba pravilno koordinirati. Zbog toga je za sudionike još važnije stjecanje profesionalnih kompetencija u koordiniranju primjene i provedbe velikih projekata.

Obrazovni program provodit će stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom u primjeni i upravljanju kohezijskim projektima, tako da je uspjeh osiguran.

Sudionik će dobiti certifikat o stručnosti na razini EU-a Europski kvalifikacijski okvir (EQC) 5 s naslovom Voditelj projekta / Glavni razvojni projekti za koje je TERIS akreditirana organizacija.

Posebne edukacije – individualni program za samostalnu prijavu na poziv EU fondova za svaki program teritorijalne suradnje

TERIS nudi obuku po mjeri. U skladu s ugovorom, organiziramo i obuku na individualnoj razini, manje grupe ili veće grupe za pojedine programe.

Edukacije za ovlaštenu osobu za zaštitu osobnih podataka u skladu s Uredbom EU GDPR 2016/679 i ZVOP-om.

TERIS nudi obuku za ovlaštenu osobu za zaštitu podataka koja prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) nameće određenim operatorima i prerađivačima, kao što su javna tijela i tijela, bez obzira na vrstu podataka koje obrađuju te privatne organizacije čija je osnovna djelatnost je sustavno i opsežno praćenje pojedinaca ili opsežna obrada određenih vrsta osobnih podataka.

S praktičnim primjerima, svrha obuke je osposobiti organizacije osoba s invaliditetom da obavljaju niz izazovnih zadataka i mandata u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i zahtjevima tehničkog standarda za zaštitu osobnih podataka.

Sudionik će dobiti EU certifikat za razinu složenosti Europskog kvalifikacijskog okvira (EQC) 4z naziva Ovlaštena osoba za zaštitu osobnih podataka u skladu s Uredbom EU GDPR 2016/679 i ZVOP-om, za koje je TERIS akreditirana organizacija.

Edukacije za dodatne kvalifikacije

TERIS kao akreditirana organizacija, po dogovoru, omogućuje stjecanje EU certifikata za dodatne kvalifikacije odgovarajućim obrazovnim programom.