Uresničevanje globalnih ciljev skozi prizmo razvoja regij

Uresničevanje globalnih ciljev skozi prizmo razvoja regij

Dobova, 1. in 2. februar 2018 – Po novoletnega srečanja članov in simpatizerjev TERIS-a se je udeležilo več kot sto udeležencev iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Makedonije ter Srbije. Pod okriljem Term Paradiso v Dobovi smo v dveh dneh intenzivnega druženja izkoristili številne priložnosti za različna medsebojna mreženja. Na podlagi konkretnih uvodnih iztočnic smo skupaj prevetrili razvojne potenciale regij v podonavskem in savskem bazenu. Srečanja so se udeležili številni ugledni gostje: evropski poslanec Franci Bogovič, župan Občine Brežice Ivan Molan ter mnogi drugi ugledni gospodarstveniki in diplomati.

Strokovnjaki TERIS-a so predstavili svoje poglede na področju internacionalizacije, turizma, okoljevarstva in novih finančnih mehanizmov. Miha Leskovar je poudaril, da je za skupno makro regijo pomembno oblikovanje skupnih geopolitičnih prioritet in gospodarskih potencialov. Slednje pa lahko utrjujemo z krepitvijo medsebojnih odnosov in srečanj v obliki makro-regionalnih dogodkov. Rok Ovsenik je predstavil ambicije na področju turizma. Izpostavil je pomembnost oblikovanja skupne blagovne znamke, nišne ponudbe ter vzpostavitve enotne turistične platforme. Meta Gorišek je opozorila na zgled primerov dobrih praks s področja varovanja okolja. Zavedati se moramo, da je prenos in integracija znanj v aplikativne primere lokalnega in regionalnega okolja ključnega pomena za nadaljnji razvoj celotne JV evropske regije, je ob tem dodala Goriškova. Uresničevanje razvojnih konceptov na regionalnem nivoju za doseganje globalnih ciljev je recept za prihodnost, pravi Zdravko Kozinc. Na to je zbrane v svojem nagovoru opozoril tudi evropski poslanec Franci Bogovič.

Združenje za evropsko teritorialno sodelovanje se po mnenju predsednika TERIS-a Martina Brataniča pogumno in pionirsko prebija v ospredje kot kompetenten prvi igralec na področju razvojnega preboja regij. V slabem letu delovanja mu je uspelo povezati številne regionalne razvojne agencije, podjetja in nosilce znanja iz vseh držav Balkana. Tem in izzivov za 2018 in dlje je veliko: krožna ekonomija, zelena delovna mesta in trajnostna rast, so le ključne izmed njih.