Tehnična pomoč pri prijavah na razpis v obliki mentorstva

Tehnična pomoč pri prijavah na razpis v obliki mentorstva

TERIS vam ponuja celostno storitev v obliki partnerske pomoči pri pripravi razvojnih projektov od ideje do oddaje. Spremljamo vas pri vsakem koraku do odobritev projekta:

 • Pomoč pri prepoznavanju lokalnih potencialov.
 • Pomoč pri umeščanju ustrezne projektne ideje.
 • Pomoč pri razvoju intervencijske logike projekta.
 • Pomoč pri finančnem načrtovanju.
 • Pomoč pri tehnično-administrativni ustreznosti.

 

Tehnična pomoč pri izvedbi projektov

TERIS vam ponuja celostno storitev v obliki partnerske pomoči pri izvedbi EU projektov. Spremljamo vas pri vsakem koraki izvedbe projekta.

 • Pomoč pri finančno-administrativnem načrtovanju izvedbe projekta.
 • Pomoč pri načrtovanju projektnih sestankov.
 • Pomoč pri načrtovanju pristopa koordiniranja partnerjev.
 • Pomoč pri vzpostavitvi platforme za vodenje projekta kot vodilni partner.
 • Pomoč pri vzpostavitvi projektnega monitoringa izpolnjevanja kazalnikov.

 

Tehnična pomoč pri izvedbi storitev energetske učinkovitosti

TERIS vam ponuja celostno rešitev pri izvedbi ukrepov energetske učinkovitosti v več fazah, ki vam bodo izboljšali tako ekonomsko stanje (nižji stroški energije), življenjsko okolje (ugodna klima, zmanjšanje hrupa, povečanje varnosti, povečanje kvalitete zraka) in pomembno prispevali k okoljevarstvu.

 • Energetski pregled:kot izhodišče za zmanjšanje porabe energije, povečanje energetske učinkovitosti stavbe in navedbo možnih ukrepov za izboljšanje energijske učinkovitosti.
 • Predlog energetsko-ekonomske rešitve: svetujemo vam pri izbiri ustreznih ukrepov energetske učinkovitosti glede na ugotovljeno stanje in drugih dejavnikov vpliva na energetsko in ekonomsko učinkovitost projekta.
 • Financiranje s pomočjo EU sredstev: za vas preverimo možnosti prijave vašega projekta za sofinanciranje s pomočjo EU sredstev. Nadalje vam nudimo pomoč pri prijavi, vključno s potrebnimi tehničnimi izračuni in potrebno projektno dokumentacijo za zagotovljeno uspešnost pri prijavi na razpis za EU sredstva.
 • Izvedba projekta: skladno z nacionalno in evropsko zakonodajo (javna naročila, energetska zakonodaja) vam ponujamo tudi pomoč priizvedbi projekta energetske učinkovitosti s pomočjo EU sredstev ali v celoti z lastnimi sredstvi, kar vključuje:
  • tehnične izračune in ustrezno projektno dokumentacijo,
  • izvedba javnih naročil za izbiro izvajalca gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del,
  • pomoč pri gradbenem nadzoru in
  • pomoč pri izdelavi poročil in zahtevkov za EU sofinanciranje v fazi izvajanja in po zaključku projekta, vključno z informiranjem javnosti skladno z zahtevami EU skladov.

 

 • Nadzor – monitoring, obratovane in vzdrževanje: ponujamo vam pomoč pri vzpostavitvi energetskega upravljanja stavbe po zaključku projekta za dolgoročno energetsko in predvsem ekonomsko učinkovitost.

Kontakt:

Vsem zainteresiranim smo na voljo na: project@teris-project.eu.

 

Tehnična pomoč pri pripravi zahtevnih velikih projektih

TERIS vam ponuja pomoč pri izvedbi zahtevnih in kompleksnih investicijskih projektih, za katere je potrebno imeti specifična, predvsem tehnična znanja.

TERIS vam tako s pomočjo svoje mreže strokovnjakov ponudi pomoč pri uspešni pripravi obsežne projektne dokumentacije za vaše projekt in vam ponuja podporo in pripravo dokumentacije v vseh fazah izvajanja investicijskega projekta do njegove uspešne realizacije (npr. do pridobitve gradbenega dovoljenja).