Povečanje konkurenčnosti

Pravi zmagovalci so tisti, ki svoj uspeh gradijo na sodelovanju in ne na tekmovanju.

TERIS združuje strokovnjake iz različnih področij, ki naredijo vse v svojih močeh, da se koščki mozaika, ki jih potrebujete za svoj projekt, sestavijo v celoto. TERIS združuje pravne in fizične osebe, ki so združeni v enem združenjem le z enim namenom, namenom integracije. Zavedamo se, da je to edini način za ustvarjanje novih poslovnih priložnosti, novih možnosti za trajnostni razvoj ter nova sodelovanja, kar povečuje vašo konkurenco na vse bolj zahtevnem trgu. Vso potrebno podporo nudimo tudi tujim vlagateljem.

Povezovanje ETS

Živimo v dinamičnem svetu stalnih sprememb, v katerem je edina stalnica sodelovanje, ki nam omogoča skupni razvoj in osebni napredek.

Cilj je mogoče doseči na več načinov, vendar ga bomo dosegli lažje in hitreje, če združimo svoje moči, znanje in izkušnje. Zato v TERIS-u poudarjamo povezovanje članov, saj s tem dobite vse: eni nove izkušnje, drugi uspešen projekt, spet tretji nove poslovne priložnosti in kontakte. Člani TERIS-a so razvrščeni v tri skupine: javni sektor, ki vključuje državne organe in ustanove, regije, mesta, občine, regionalne in druge razvojne agencije, visokošolske ustanove in fakultete ter druge institute, privatni sektor, ki vključuje podjetnike, mikro, mala in srednje velika podjetja in velike korporacije, ter nevladne organizacije.N

POSLOVNE CONE

RAZVOJNI PROJEKTI

POSLOVNI PROJEKTI