TERIS vam ponuja

Izobraževanje za Evropsko teritorialno sodelovanje

TERIS vam ponuja paket izobraževanja za prijave in vodenje projektov za EU sredstva, s katerim boste prihranili ure in ure nepotrebnega dela in ogromno energije.

Kako? S pomočjo združenih pristopov »od zgoraj navzdol« in »spodaj navzgor« bomo z udeleženci začrtali razvojno pot vaše organizacije skladno z evropskimi politikami po kateri boste veliko lažje prikorakali do uspehačrpanja evropskih sredstev.

Udeleženci bodo odšli domov z operativnim praktičnim znanjem projektne logike s katerim bodo s pomočjo začrtane razvojne poti uspešno črpali evropska sredstva in lokalne potenciale ustvarili v zgodbo o uspehu.

Organizacija z usposobljenim udeležencem bo v okviru izobraževanja dobila vrsto razdelanih idej za konkretne projekte, s katerimi se bo lahko prijavila na ustrezne razpise.

Za zagotovitev uspeha bodo poskrbeli strokovnjaki z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami iz prakse, ki so prijavili in izvedli mnoge različne razvojne projekte.

Še več, udeleženec bo pridobil EU certifikat za raven zahtevnosti poEvropskem ogrodju kvalifikacij (EOK) 5z nazivom Projektni manager/ka razvojnih programov teritorialnega/regionalnega sodelovanja, za kateregaje TERIS akreditirana organizacija.

Izobraževalni program za kohezijska sredstva – veliki projekti

TERIS ponuja izobraževanja za projektne managerje/managerke velikih razvojnih projektov , s katerimi udeleženci pridobijo konkretna praktična znanja za prijavo in vodenje velikih projektov za sofinanciranih tako preko kohezijskega sklada kot tudi drugih mednarodnih inštitucij.

Veliki projekti so kompleksni projekti, ki zahtevajo specifična tehnična znanja, zahtevajo kombinacijo različnih strokovnjakov, ki jih je potrebno tudi ustrezno koordinirati. Iz tega razloga je še toliko bolj pomembno, da udeleženci pridobijo strokovne kompetence koordiniranja prijave in izvedbe večjih projektov.

Izobraževalni program bodo izvajali strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami s prijavami in vodenjem kohezijskih projektov, zato je uspeh zagotovljen.

Udeleženec bo pridobil EU certifikat za raven zahtevnosti Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) 5 z nazivom Projektni manager/ka velikih razvojnih projektov, za katero je TERIS akreditirana organizacija.

Specifična izobraževanja – za posamezni program za samostojno prijavo na razpis za pridobitev EU sredstev za posamezni program teritorialnega sodelovanja

TERIS ponuja izobraževanja po meri. Skladno z dogovorom lahko organiziramo izobraževanja tudi na individualni ravni, manjše skupine ali večje skupine za posamezne programe.

Izobraževalni program za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v skladu z EU Uredbo GDPR 2016/679 in ZVOP

TERIS ponuja izobraževanja za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki jo po Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) nalaga določenim upravljavcem in obdelovalcem kot so javni organi in telesa, ne glede na vrsto podatkov, ki jih obdelujejo in za zasebne organizacije, katerih temeljna dejavnost je sistematično in obsežno spremljanje posameznikov ali obsežna obdelava posebnih vrst osebnih podatkov.

Namen usposabljanja je s pomočjo praktičnih primerov usposobiti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO) za izvajanje številnih zahtevnih nalog in pooblastil v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in zahtevami tehničnega standarda za zaščito osebnih podatkov.

Udeleženec bo pridobil EU certifikat za raven zahtevnosti Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) 4z nazivom Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v skladu z EU Uredbo GDPR 2016/679 in ZVOP, za katerega je TERIS akreditirana organizacija.

Izobraževalni program za dodatne kvalifikacije

TERIS kot akreditirana organizacija ponuja pridobitev EU certifikata za dodatne kvalifikacije z ustreznim izobraževalnim programom po dogovoru.