Nadogradnja regijskog centra za gospodarenje otpadom Ljubljana

Opis: financijska i ekonomska dokumentacija, studija izvedljivosti sa analizom troškova i koristi, uloga za pridobivanje sredstava, savjetovanje u postupcima javnih nabavki

Iznos: 143,9 mil EUR

Osiguranje sigurnosti od poplava u slivu rijeke Savinje – Lokalne aktivnosti

Opis: financijska i ekonomska dokumentacija, studija izvedljivosti sa analizom troškova i koristi, uloga za pridobivanje sredstava, savjetovanje u postupcima javnih nabavki Iznos: 45,5 mil EUR

Prikupljanje i tretman otpadnih voda u slivu Soče – Središnji uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Novoj Gorici

Opis: financijska i ekonomska dokumentacija, studija izvedljivosti sa analizom troškova i koristi, uloga za pridobivanje sredstava, Iznos:42,9 mil EUR

Sveobuhvatna opskrba sa vodom u Šaleškoj dolini

Opis: financijska i ekonomska dokumentacija, studija izvedljivosti sa analizom troškova i koristi, uloga za pridobivanje sredstava, savjetovanje u postupcima javnih nabavki Iznos: 41,5 mil EUR

Odvodnja i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Čakovec

Opis: savjetovanje u postupcima javnih nabavki Iznos: 35,8 mil EUR

Pročišćavanje otpadnih voda grada Siska

Opis: savjetovanje u postupcima javnih nabavki Iznos: 32,7 mil EUR

Water supply and sewerage system with wastewater treatment plant for Slavonski Brod

Opis: studija izvedljivosti sa analizom troškova i koristi, uloga za pridobivanje sredstava, savjetovanje u postupcima javnih nabavki Iznos: 29,7 mil EUR

Sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Nove Gradiške

Opis: ekonomski dio studije izvedljivosti sa analizom troškova i koristi, ekonomski dio uloge za pridobivanje sredstava, savjetovanje u postupcima javnih nabavki Iznos: 17,1 mil EUR

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Lipik – Pakrac

Opis: studija izvedljivosti sa analizom troškova i koristi, uloga za pridobivanje sredstava, Iznos: 15,7 mil EUR

Integrirani urbani razvojni centar Radovljica

Opis: Tehničke osnove, radionice

S biciklom oko Save i Krke Sava-Krka-bike

Opis: 6 posavskih in 8 dolenjskih Obcina

Koordinacija pri provedbi projekta:

– Elaborat umješčenja iuređenja državnih biciklističkih staza D2.D5,G17 in G19 za 14 opčina

.Elaborat prometnog uređenja –Privremeno postavljanje prometne signalizacije i provedba gradbenih mjera na glavnim daljinskim državnim biciklističkim vezama D2,D5,G17 in G19 za 14 opčina

Opis: Studija izvedljivosti sa CBA analizom

Iznos: 9.801.620,89

Studija izvedljivosti sa CBA analizom-Energetski centar Bračak, Zabok

Opis: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Studija izvedljivosti sa CBA analizom

Iznos: 3.046.336,40