NoviceDogodki

Čezmejno sodelovanje Slovenije in Hrvaške

By 15/02/2018 marec 13th, 2018 No Comments

Združenje za teritorialno sodelovanje TERIS je v sodelovanju s predstavništvom Evropske komisije na hrvaškem organiziralo konferenco na temo teritorialnega sodelovanja na osnovi Programa INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška.

To je prvi čezmejni program, ki se financira iz proračuna za obdobje 2014-2020, za katerega je generalni sekretariat programa že napovedal natečaj, ki je odprt od 15. januarja 2016. Prvo prijavno obdobje traja do 11. marca 2016, sledilo pa naj bi jih še nekaj tako v letu 2016, kot tudi v letu 2017.

Programsko območje pokriva skupno 8 obmejnih občin, na področju katerih je 221 hrvaških občin in mest na hrvaški strani in 9 slovenskih regij s 171 občinami in mesti na slovenski strani.

Programska področja, ki so na voljo enotam lokalne samouprave, so namenjena:

Prednostni osi 2: »Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov”, katerih cilj je aktivno ohranjanje dediščine skozi trajnostni turizem in zaščito ter obnovo kulturne biotske raznovrstnosti in spodbujanje storitev, povezanih z izboljšanjem ekosistema.

Prednostni osi 3: “Zdrava, varna in pristopna obmejna področja”, katerih cilj je razviti partnerstvo javnih organov na obeh straneh meje.

 

V Programu je za omenjene prednostne osi namenih skupno 33 milijonov evro nepovratnih sredstev, v okviru katerih naj bi se financiralo do 85% vrednosti odobrenih projektov. V programu morajo sodelovati partnerji na obeh straneh meje, projekti pa se dogovorijo in izvajajo v skupnem sodelovanju z namenom doseganja zastavljenih ciljev.

Združenje TERIS je prepoznalo potencial tega programa in aktivno sodeluje pri povezovanju ljudi in lajšanju sožitja na obmejnem območju. Člani združenja so regionalne razvojne agencije, svetovalne družbe in podjetja na obeh straneh meje. Današnja naloga je okrepiti pristojnosti prijaviteljev projektov za čezmejni program Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Tekom konference so bile predstavljene možnosti vključevanja v Program obmejnega sodelovanja Interreg V-A Hrvaške in Slovenije: Prednostna os 2 “ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov” in Prednostna os 3 “zdrava, varna in dostopna obmejna območja”. Prisotni so bili ravno tako seznanjeni s tem, kako pripraviti in izvajati projekt za omenjeni razpis. Del konference pa je bil namenjen tudi predstavitvi primerov dobrih praks pri projektih obmejnega sodelovanja

Konferenco so podprli in prisotne na samem dogodku tudi pozdravili: Branko Baričević – Vodja predstavništva Evropske komisije na Hrvaškem, Vesna Kusin – podžupanja mestne občine Zagreb, Ines Kos – direktorica Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvaške, Tadej Baškovič – vodja skupnega sekretariata čezmejnih programov, Marko Rakovec – ministrski svetovalec Veleposlaništva Republike Slovenije v Republiki Hrvaški, Marija Mačković – županja občine Jasenovac in predstavnik Združenja občin v Republiki Hrvaški in Martin Bratanič, predsednik združenja TERIS.