Partneri, koji su združeni u TERIS-u, su već uspješno zaključili brojne projekte i spremni su svoje iskustvo podjeliti s vama.

Soške elektrarne – Monitoring na koncesijskom području Soče

Toggle Content goes here

Stručne osnove za utemeljivanje javnog interesa po 4.7 članku Vodne direktive koncepta izgradnje HE na srednjoj Savi i novelacija planirane energetske rabe v NUV II

Opis:  Stručne osnove za utemeljivanje javnog interesa po 4.7 članku Vodne direktive koncepta izgradnje HE na srednji Savi i novelacija planirane energetske rabe v NUV II, da bi se definisala

Mogućnost odstupanja dosadašnjeg dobrog stanja ili dobrog ekološkog potenciala vodnih tijela zbog izgradnje hidroelektrari na Srednjoj Savi.

Iznos: 170.000 €[

Program rada Inštituta za vode Republike Slovenije za leto 2015

Opis: Program stručnih i razvojnih zadaća sa područja voda za ministarstvo u 2015 Iznos: 1.590.000 €

Program rada Inštituta za vode Republike Slovenije za leto 2014

Opis: Program stručnih i razvojnih zadaća sa područja voda za ministarstvo u 2014 Iznos: 1.991.448 €

Program rada Inštituta za vode Republike Slovenije za leto 2013

Opis: Program stručnih i razvojnih zadaća sa područja voda za ministarstvo u 2013 Iznos: 2.999.742 €

Sveobuhvatni koncept razvoja uređenja sliva rijeke Mure na graničnom dijelu Republike Slovenije in republike Avstrije

Opis:  Namen projekta je bo sintetiziranje svih stručnih stališta za: razvojno uređenja sliva rijeke Mure na graničnom dijelu Republike Slovenije in republike Avstrije Iznos: 19.500 €

Ocjena postojećeg stanja graničnog odsjeka Mure

Opis: Ocjena postojećeg stanja graničnog odsjeka Mure Iznos: 64.376 €

Stručne osnove za definiranje utjecaja na ekološko stanje Mure te utjecaj na promjene hidro-morfoloških karakteristika vodnog tijela za OP HE Hrastje Mota

Opis: Stručne osnove za definiranje uticaja na ekološko stanje Mure te uticaj na promjene hidro-morfoloških karakteristika vodnog tijela za OP HE Hrastje Mota Iznos: 45.528 €

Stručne osnove– Hidrološko-hidraulična studija (HH studija) za omiljavajuće mjere poplavne zaštite za promjene OPN Opčine Vipava

Opis: Stručne osnove– Hidrološko-hidraulična studija (HH studija) za omiljavajuće mjere poplavne zaštite za promjene OPN Opčine Vipava Iznos: 22.204 €

EUROPEAN TOPIC CENTRE ON INLAND, COASTAL AND MARINE WATERS- EVROPSKI TEMATSKI CENTER ZA VODE

Opis: 

Europski tematski centar za cjelinske, obalne i morske vode ETC/ICM je mednarodni konzorcij, koji potpire Europsku agenciju za okoliš (EEA)

Iznos: 720.000 €

BIOMURA –ZAŠTITA BIODIVERZITETE RIJEKE MURE U SLOVENIJI

Opis: EU program Life+ 2007 U projektu su se na pilotnom odsjeku rijeke Mure obnovilemrtvice idjelovi Mure i očistile njena vegetacija sa čimese osigurala primjerna kvaliteta i količina vodnih resurasa i ohranilo područje kao životni prostor za različite ugrožene i zaštičene vodne i obvodne biljne i životinjske vrste
.
Iznos: 1.991.567€