Partneri, koji su združeni u TERIS-u, su već uspješno zaključili brojne projekte i spremni su svoje iskustvo podjeliti s vama.

Posavska stipendijska shema

Toggle Content goes here

Poduzetno u svijet poduzetništva 2013 i 2014/ Podjetno v svet podjetništva 2013 in 2014/

Opis:  Promicanje poduzetnišva između mlađih nezaposlenih (do 35 let) sa višom ali visokom izobrazbom, stručna pomoć i poduzetnička obuka za razvoj poduzetničke ideje u djelujoče poduzeće ili. zapošljavanje u drugom poduzeću, uključenih 51 uesnika (2 grupe u 2013 i 3 grupeu 2014)

Iznos: 114.650,00 EUR / 10 učesnika

Poduzetno u svijet poduzetništva na problemskom području Radeče/Podjetno v svet podjetništva na problemskem območju Radeče

Opis: dio Programa promicanja konkurentnosti i mjera razvojne podpore za područje opčina Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2018, poduzetnička obuka nezaposlenih osoba, ustvaranje novih radnih mjesta u poduzetništvu i večanje zapošljavanja, uključenih več 30 učesnika