LIFE+ 11NAT/SLO/11 –Očuvanje i upravljanje sladkovodnimmočvarama u Sloveniji (WETMAN)

Opis: E obnova i i poboljšanje stanja šest slovenskih močvara, na području Natura 2000. To su Pohorska barja, Zelenci, Mura-Petišovci, Planik, Vrhe in Gornji kal.

Iznos: 104.406 EUR

LIFE + Izboljšanje upravljanja vodotokov na području nature (SI Natura 2000 Upravljanje – Operativni program upravljanja Natura 2000 u Sloveniji 2014-2020)

Opis: Analiza zaštitnih mjera, vezanih na vodarsku strukuiokvirna analiza predlaganih mjera. Na osnovi rezultata analize so bila pripremljena ishodišča za nove zaštitne mjere u Programa upravljanja.

Iznos: 94.919,00 €

EEA-ETC/ICM Evropski tematski centar za vode

Opis:  Projekt predstavlja nadgradnju projekta Evropean Topic Centre on water 2007 – 2010. ETC/ICM

Iznos: 120.000 €

ETC/CBC uskladjene aktivnosti za upravljanje rijeke Soče (CAMIS)

Opis:  Održivo integralno modeliranja rabe voda na području sliva gornje Soče).

Iznos: 1.431.259 €

ETC/SEE održivo integralno upravljanje međunarodnim riječnim koridorima(SEE River)

Opis:  Projekt djeluje na područjima održivog upravljanja riječnih koridora sa naglaskom na medsektorsoj usklađenosti te uzimajući u obzir zahtjeve EU direktiva

Iznos: 2.107.354 €

Područje Alpa – Područje Alpau razvoju, usmerjenom u kapitalizaciju voda i energija (AIM)

Opis: Projekt AIM djeluje na področju povezivanja (neksus) voda-energija, Namjena projekta je bila pregledati zadnje stanje alpske regije, to je šest najmodernijih i najpoznatijih projekata iz omenjenog područja , usmerjenih ka optimizaciji usklađivanja postizanje ili očuvanja a dobrog stanja voda i rabe vodnih resurasa za proizvodnju električne energije.

Iznos: 485.000 €

IPA ADRIATIC: Balastne vode (BALMAS)

Opis:  Cilj projekta je bio oblikovanje prekograničnog sistema, koji će povezati stručnjake i odgovorne državne organe na področju kontrole iupravljanja sa balastnom vodomu Jadranskem morju.

Iznos: 1.356.778 €

Razvoj ljudskih resursa u zajedničkom gospodarskom prostoru – “Stopimo na skupno pot znanja”

Opis: zajednička strateška analiza razvoja ljudskih resurasa na zajedničkom prekograničnom području, programi obuka, provedba obuka, učna gradiva, publikacije, infrastruktura za obuke

Iznos: 270.000,00

Bogastvo ruralnog prostora u zajedničkoj turističkoj ponudi – Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom

Opis:
– Hrvatska 2007-2013 – usposobljeni učesnici SLO in HR,
– novo registrirani ponuđači tradicionalnih proizvoda,
– razvoj zajedničkih tradicionalnih medičarsko lectarskih paketov,
-uspostavljena infrastruktura za promociju rokodelskih proizvoda na obe strane granice
– muzejske zbirke
– Oblikovanatematsko etnološka turistička put

Iznos: 440.230,55

SLOHRA GLOBALNET

Opis: 
– Hrvatska 2007-2013 – Izobrazba i obavještanje ciljnih skupina kako povećati konkurentnost, izrada zajedničke tržišne strategije za prekogranično tržište i tržišta EU, osnivanje prekograničnog izvoznog konzorcija te promocija rezultata

Iznos: 429.295,60

SLOHRA SOCIONET

Opis:
– Hrvatska 2007-2013 Projekt SLOHRA SOCIONET je opredijeljen za razvoj i unapređenje socijalnog poduzetništva u slovensko-hrvatskom graničnom području s ciljem unapređenja ekonomskog rasta u svakoj regiji. Projekt je usmjeren na razvoj prometa dobara i usluga, uzimajući u obzir prirodne, kulturne i ljudske resurse u prekograničnoj regiji.

Iznos: 520.003,40

Prenos znanja in izkušenj na področju podeželja in gospodarstva s primeri dobrih praks v regiji Banat

Opis:
– Prenos dobrih praksa LEADER
– umrežavanjakao novog oblika poslovne suradnje
– Izrada poslovnoga modela umrežavanja i poslovnoga kluba.
Iznos: 18.140,00

Promotion of STEM education by key scientific challenges and their impact on our life and career perspectives

Opis: Projekt STEM4youth promiče izobrazbu na področju STEM (nauka, tehnologija, inženiringimatematika), prijesvega je usmjeren na učenike starosti 14-19 godina, da se jim pomagne kod odlučivanja o svojoj budućnosti ( izborustruke I kariernomputu)

Iznos: 1.768.936,25 €

EA SEA-WAY European Adriatic Sea-Way

Opis:  Cilj projekta je izboljšatimobilnostputnikanapodručjuJadranskog mora,

Iznos: 6.657.204,68 €

HERA

Opis: KulturnIturizam, sveobuhvatno upravljanje i promocijske strategije za valorizaciju kulturne baštine na Jadranu;

Iznos: 8.842.602,24 €

CARSO-KRAS Održivo upravljanje prirodnih resursa i teritorialna kohezija

Opis:  Projekt se odnosi na teritorialnu integraciju homogenog područja Krasa kao jednog od najvažnijih područja između Slovenije I Italije

Iznos: 3.085.000 €

ADRIA A Razvoj dostupnosti za oživljanje jadranskog zaledja

Opis:  Cilj projekta je prispjevati ka reorganizaciji dostupnosti prekograničnog područja sa oblikovanjem italijansko-slovenskog cjelovitog transportnog sistema željeznice. Predvidjeno je planiranje manjka jučih veza u infrastrukturnoj željezničkoj mreži.

Iznos: 3.289.000 €

JEZIKLINGUA Več jezičnost kao bogatstvo i vrednota prekograničnog slovensko-italijanskega područja

Opis: Strateškiprojekt JEZIKLINGUA nastavlja još prije uspostavljen u suradnju između italijanske manjine u Sloveniji I Slovenačke manjine u Italiji na području vrednoćenja kulturne I zgodovinske baštine

Iznos: 3.000.000 €

SIGMA 2 Prekogranična mreža za održivo upravljanje okoliša I biotske raznovrsnosti

Opis: Projekt nadgrađuje projekt SIGMA (program INTERREG III Slovenija-Italija 2000-2006), cilj je prispjevati k očuvanju biotske raznovrsnosti prekograničnog prostora i izboljšati zaštitu okoliša.

Iznos: 3.697.431,50 €

ICon Konkurentnost MSP – Inovativnosti kooperativno poduzetništvo

Opis:  Projekt je usmjerenu povečanjekonkurentnosti MSP područja programa uz pomoč mreženja I povezivanja.

Iznos: 3.167.095 €

e-Health E-Zdravje na čez mejnem območju

Opis: Projekt E-health ima cilj izboljšati posebno kvalitetu života slovenačkih I i talijanskih pacienata preko informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT). Iznos: 3.000.000 €

LEX Analiza, provedba i razvoj zaštite narodnih skupnosti u Sloveniji i Italiji

Opis:  Cilj projekta je osigurati suradnju između italijanske manjine u Sloveniji I slovenačkemanjine u Italiji I to na području valorizacije I zajedničke baštine, identitete te promocije u pravnom smislu.

Iznos: 538.272 €

EDUKA Vzgajati k različnosti

Opis: Projekt EDUKA je namjenjen promociji medkulturnih vrednota kao osnove oblikovanja i razvoja odnosa u više etničnom i više jezikovnom društvu

Iznos: 1.500.000 €

JULIUS Julius – Raba in ovrednotenje kulturne baštine te zajednička upotreba sportne infrastrukture na prekograničnom području od JulijskihAlpa do Jadrana

Opis: Projekt će poboljšati zajedničku upotrebu sportnih i rekreativnih infrastruktura na programskom području sa naglaskom na planinskom sportu I aktivnostima u prirodi.

Iznos: 1.313.140,50 €

GLIOMA Določanje novih biomarkerjev možganskih tumorjev – gliomovzadiagnozo in kotnovetarče zdravljenja

Opis: Projekt obuhvaća oblikovanje međunarodne mreže koju sastavljju bolničke strukture kao istraživački centri koji se bave uvođenjem biotehnologije na područje onkologije: Naime, projekt predviđa istraživanje uloge tumorskih stanica matičnih glioma. Rezultati ovih aktivnosti će dovesti do stvaranja važnih dijagnostičkih alata

Iznos: 1.320.000 €

T-LAB Laboratorij turističkih prilika graničnih regija Slovenije i Italije

Opis: Glavni cilj projekta T-lab je prenos i nadgradnja dobre prakse projekta “Banka turističnihpriložnostiSlovenije” na prijavljene regije i širenje dostupnosti najboljih raspoložljivih tehnologij.

Iznos: 1.179.000 €

PROFILI Oblikovanje prekogranične platforme usluga za poboljšanje procesa šireg područja građevinskih objekata

Opis: 
Oblikovanje prekogranične platforme usluga za poboljšanje procesa šireg područja građevinskih objekata

Iznos: 1.345.500 €

ALISTO Na krilimapovjesti

Opis: Let iznad bojišta iz Prvog svjetskog rata na području programa čiji je cilj prevladavanje kulturne barijere, razumijevanje i vrednovanje povijesnog nasljeđa.

Iznos: 1.350.000 €

BIT GENERATION Promicanje pristupa informacijskom društvu u planinskim područjima

Opis:  Projekt je nastaounutarmreže “Interreg-Rat Dolomiti Live” kaoodgovornaprobleme”digital divide “, koji je prisutan u planinskimpodručjima

Iznos: 358.317,17 €

NUVOLAK Dvojezikovnapoduzetnička web platforma za potporu realizacijie prekograničnih poduzetničkih mogućnosti

Opis: Dvojezikovno informacijsko web poduzetnička platforma je nadgradnja uspješne slovenske web platforme MIKROBIZ (www.mikrobiz.net).

Iznos: 407.550 €

ENRI Obnovljivi izvori energije i ušteda energije za treći sektor

Opis: Cilj projekta ENRI je pripomoči zajedničkom planiranju za uštedu energije I povećati upotrebu obnovljivih izvora energije Partnera je šest, tri iz Italijei tri iz Slovenije i projekt se provodi na cijelom programskom području osim u Gorenjski statistični regiji.

Iznos: 605.000 €

EX.PO AUS Povečanje potenciala UNESCO-vih lokacij na području Jadrana.

ISO-RE, ISO-TO, ISO-PRA, ISO-PRE, ISO-GIO, ISO-PA: Prekogranična suradnja za smanjivanje Čezmejno sodelovanje zasmanjivanje onečiščenja okoliša, zaštita i koordinirano upravljanje sliva Soče-Isonzo prekozbiranja i čiščenja komunalnih odpadnih voda –6 PROJEKATA

Opis: Namjena projekata je smanjiti rizike zaokoliš I biotsku raznovrsnostsa izvedbom strukturnih i nematerialnih aktivnosti, usmerjenih u poboljšanje planiranja i upravljanja s kanalizacijskim sistemima

Iznos:  6.676.768,76