Nudimo stručno osposobljavanje, individualno savjetovanje, organizirani oblik pomoći u pripremi projekata i na drugim područjima. Znanje je prednost.

NACIONALNE

Hrvatska
Slovenska

EUROPSKO TERITORIJALNE

Međugranični projekti
INTERREG HU-HR
INTERREG IPA HR-BIH-CG
INTERREG IPA HR-SRB
INTERREG IT-HR
INTERREG IT-SI
INTERREG SI-AT
INTERREG SI-HR
INTERREG SI-HU
Međuregionalni projekti
ESPOON
INTERACT
INTERREG EU
URBACT
Pametan i uključiv rast
COSME
ERASMUS +
HORIZON
Transnacionalni projekti
Adrion
Mediteran
Podonavje
Srednja Evropa

PROGRAMI EU

Globalna Europa
Europe cinc protection
Održivi razvoj
LIFE
Sigurnost i stanovništvo
Creative Europe
EU for citizens

TEMATSKA

Tematska