,

Zahvala v imenu organizatorjev Blejskega vodnega festivala BWF, RRA Posavje in TERIS-a

Spoštovani,   dovolite mi, da se vam v imenu organizatorjev Blejskega vodnega festivala BWF, RRA Posavje in TERIS-a toplo zahvalim za vaš obisk na Bledu in hkrati s tem za vaš prispevek k nadaljnjem razvoju čezmejnega povezovanja.…